Polityka prywatności

Przetwarzanie danych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO, przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Giraffe Dent Poradnia Stomatologiczna Lek. Dent. Ewa Gutteter-Konieczna.

Dane Administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Giraffe Dent Poradnia Stomatologiczna Lek. Dent. Ewa Gutteter-Konieczna z siedzibą w Szczecinie, ul. Hieronima Derdowskiego 28/4, 71-178 Szczecin (dalej: „Giraffe Dent”). Z firmą Giraffe Dent można się skontaktować poprzez adres e-mail: gabinet@giraffedent.pl lub pisemnie na powyższy adres.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu:
• Kontaktu i świadczenia zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
• Dla celów wykonania umowy do momentu zakończenia świadczenia usług, chyba że po tym okresie zajdzie potrzeba przetwarzania przez Giraffe Dent Państwa danych osobowych w celu dochodzenia przez Giraffe Dent roszczeń – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń.
Podanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne ale jest niezbędne do świadczenia przez Giraffe Dent usług polegających na udzieleniu informacji handlowej i zawarciu umowy. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Giraffe Dent ww. usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, zewnętrznym firmom pocztowym, kurierskim lub księgowym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, w przypadku realizacji płatności bankom oraz innym podmiotom o ile obowiązek taki przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom – za wyjątkiem podmiotu obsługującego formularz oraz pocztę e-mail.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych to: imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer NIP, wszelkie inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji mailowej, a także inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych. W przypadku skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego, przetwarzane będzie Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w związku z okresem przechowywania dokumentów rozliczeniowych. Dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym nie będą przechowywane dłużej niż przez 2 miesiące – po tym okresie zostaną one usunięte.

Prawa użytkowników

Przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od Giraffe Dent dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią;
• cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt mailowy);
• w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich przekazania, przy czym bez ich podania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomość e-mail, podjąć działań związanych z zawarciem jak i wykonaniem umowy oraz utrzymywaniem korespondencji e-mailowej.
Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Cookies

1. Informacje ogólne

1) Niniejsza Polityka cookies serwisu internetowego giraffedent.pl jest skierowana do jego użytkowników i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.
2) Administratorem cookies jest Giraffe Dent.

2. Zbieranie informacji

1) Podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej giraffedent.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Zalicza się do nich adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te mogą być zbierane przez cookies, usługę Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
2) Cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania strony internetowej giraffedent.pl. Zapamiętują one preferencje użytkownika, pozwalają na ich śledzenie, co umożliwia podnoszenie poziomu świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji. Użytkownik może zrezygnować z cookies, odpowiednio konfigurując ustawienia używanej przeglądarki internetowej.
3) Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Giraffe Dent na urządzeniu użytkownika wyrażana jest przez odpowiednią konfigurację ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Aby usunąć z urządzenia istniejące pliki cookie, należy skorzystać z opcji przeglądarki.
4) Giraffe Dent stosuje rodzaje cookies wyszczególnione poniżej (chyba, że wskazano inaczej):
a. Niezbędne cookies – mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej giraffedent.pl i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do jej bezpiecznych obszarów. Bez nich strona internetowa giraffedent.pl może nie wyświetlać się poprawnie. Są to cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania podczas odwiedzin serwisu oraz powrotu do niego.
b. Wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej giraffedent.pl, które jej części odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach. Dane zbierane przez te cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania strony internetowej giraffedent.pl.
c. Funkcjonalne cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym przebywa). Mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, na przykład rozmiaru i kroju czcionki lub innych edytowalnych części strony internetowej giraffedent.pl. Informacje zebrane przez cookies Giraffe Dent może wykorzystywać do identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści.
5) Google Analytics, o którym mowa w pkt 1, to usługa z zakresu analityki internetowej dająca wgląd w ruch na stronie internetowej giraffedent.pl wykorzystywany w celu prowadzenia działań marketingowych.
6) Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład po kliknięciu przycisku „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na stronie internetowej giraffedent.pl. Strony i działania podmiotów zewnętrznych nie są kontrolowane przez Giraffe Dent Informacje na temat witryn mediów społecznościowych można wyszukać na ich stronach. Zalecane jest zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności tych witryn przed rozpoczęciem ich użytkowania.

3. Wykorzystanie danych

1) Dane przekazane przez użytkownika lub zbierane automatycznie przez Giraffe Dent są wykorzystywane do:
a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa, niezawodności oraz konfiguracji strony internetowej giraffedent.pl;
b. monitorowania sesji;
c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika;
d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń witryny.

4. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail gabinet@giraffedent.pl

Z poważaniem
Zespół Giraffe Dent
ul. Hieronima Derdowskiego 28/4, 71-178 Szczecin

ADRESY

ul. Derdowskiego 28/4
71-178 Szczecin
72-001 Kurów
TEL. 91 453 11 79, 607 602 259
E-MAIL gabinet@giraffedent.pl

GODZINY PRZYJĘĆ


Poniedziałek, wtorek 9.30 – 14.30
Środa, Czwartek 13.00 – 18.00
Piątek 9.30 – 16.00
Sobota po uzgodnieniu

FORMULARZ KONTAKTOWY

INFORMACJE

Polityka prywatności

AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTĄ

Share This